Wenzel Neumann

(1816 Příchovice – 1885 Desná)

byl český průmyslový podnikatel a politik německé národnosti, v 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady. Od roku 1835 měl ve své rodné obci vlastní firmu na obchod s potravinami. Roku 1838 zde spolu s dalšími podnikateli založil tkalcovnu vlny a bavlny, k níž roku 1849 přibyla ještě barvírna a tiskárna látek v osadě Desná.

Od roku 1843 zasedal ve sboru obecních starších v Příchovicích. V roce 1852 se zde stal prvním radním a v období let 1856–1876 zastával funkci starosty. Zasloužil se o rozvoj místního školství. Při odchodu z funkce mu bylo v roce 1876 uděleno čestné občanství. Od roku 1864 byl též členem okresního zastupitelstva a v roce 1869 se stal členem liberecké obchodní a živnostenské komory, v níž setrval do roku 1878, načež byl jmenován jejím čestným členem. Téhož roku mu byl udělen Řád Františka Josefa.

Zasedal také v Říšské radě (celostátní zákonodárný sbor) ve Vídni od roku 1869. Do vídeňského parlamentu se dostal i po změně ústavy, kdy uspěl v prvních přímých volbách do Říšské rady roku 1873.

Historie budovy firmy Renobal s.r.o.